Nil Gün'le Yeni Bir Gün

Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarmak İçin Kendi Önünüzden Çekilin


Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarmak İçin Kendi Önünüzden Çekilin
Kişiler ve kurumlar için Bireysel Gelişim workshopları düzenleyen Kuraldışı Akademi, “kader, kaçınılmaz olan değildir; kaderimiz aslında hayata bakışımızdır ve bizler bakış açımızı değiştirerek kaderimizi değiştirebiliriz” yaklaşımını benimsemiş bir Bireysel Gelişim Platformudur.

Workshop kavramı, insan doğasına alternatif yaklaşımların hızla boy verip dünyaya yayıldığı 1970′lerin Kaliforniya’sında doğdu. Bu dönemde Kaliforniya, hümanistik psikolojinin yükselişe geçtiği, arayışların hastalıklarımıza değil sınırsız potansiyelimizi gerçekleştirmeye yöneldiği bir potaydı.

Aynı amaca bireysel gelişim konulu workshop çalışmalarıyla yönelen Nil Gün, workshopların biçimlenişini izledi, öğrendi, süreçte yer aldı. 1989′da Türkiye’deki ilk workshop çalışmalarını gerçekleştirdi.

Saim Koç’la beraber verdikleri ve Gestalt’tan derinlik psikolojisine kadar kapsamlı bir yelpazeye yayılan workshop sentezi böylece doğdu.

Kavramın özgün anlamında workshop, grubun etkin katılımına dayalı çalışmadır. Hedef de bireysel gelişimdir. Duygusal ve zihinsel engellerin ortadan kaldırılarak içimizde uyumakta olan potansiyelin açığa çıkarılması çalışmasıdır. Fazlalıklarından arınan insanın özüne dönmesi, kendisi olması sürecidir. Araç ise uyandırılan, güçlendirilen farkındalıktır. 

Farkındalık, bir şeyin aynı anda zihinsel, duygusal ve sezgisel olarak kavranması. Enerjinin bu farklı varoluş boyutlarında bütün halinde akmasıdır.

Kuraldışı’nın 1994 yılında başlayan yayın hayatı ise her biri kendi çizgisinde uzmanlaşmış dört yayınevinden oluşuyor:

Kuraldışı Yayıncılık, bireye “kaderini” nasıl değiştirebileceğini anlatan bireysel/kişisel gelişim çizgisindeki kitaplar;

Ötesi Yayıncılık, ruhsal gelişimine hizmet eden kitaplar;

Aykırı Yayıncılık, araştırma, inceleme ve tarih kitapları;

Hitkitap ise kaliteli edebiyat eserleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

Kuraldışı TV ile Kuraldışı Dergi ise bireysel gelişim yolculuğunuzda size destek amacı taşıyor.

Kuraldışı Çocuk kitapları, yazıları ve videoları ile sağlıklı bireyler yetişmesine, Kuraldışı Eğitim Vakfı ile bütüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.